Phúc Đức Thiên Quan

Chương 459


trước sau

Đại Đức vương triều.

Lúc này khai quốc Thái tổ, một đám khai quốc quốc công, văn võ bá quan, tăng đạo danh lưu, các nơi đại nho, ẩn thế chân tu, lúc này ào ào tề tụ một núi.

Núi này chính là trung ương hoàng làm Thần sơn, chính là thần linh chỗ ở, hôm nay tới, chính là tế tự thiên địa, phong thiện sự tình.

Khai quốc Thái Tổ Hoàng Đế, Lưu lỗ mãng, tự xưng thiên ngoại dân, hắn mẫu, mộng kim giáp thần nhân vào lòng, liền mà được mang thai, Thái tổ hàng thế thời điểm, có Bạch Liên hàng thế, linh chi sinh tại lương đống, người đương thời dị.

Ba tuổi có thể làm thơ, sáu tuổi tập văn, tám tuổi thời điểm, có hải ngoại tiên cô, danh xưng Bạch Liên Thánh Mẫu nương nương hiển thánh, dạy bảo võ nghệ đạo pháp, rồi nảy ra mưu kế vào bụng, thông thiên văn địa lý, có thể hô phong hoán vũ.

Mười sáu năm, Đại Càn vô đạo, dân chúng dân chúng lầm than, yêu nghiệt loạn thế, bách quỷ dạ hành, lễ nhạc phá nát, không có Thánh Vương giáo hóa.

Thái Tổ Hoàng Đế cảm thương sinh không dễ, được Thánh Mẫu nương nương chỉ điểm, liền lấy "Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập" làm hiệu, bái trung ương Hoàng lão Thiên Quân vì Hoàng Thiên từ phụ, bái Bạch Liên Thánh Mẫu nương nương vì Từ mẫu, bắt đầu lấy được Thiên mệnh, Quỷ Thần giúp đỡ, chính là "Thay trời hành đạo", nâng đại sự.

Trước xưng tướng quân, sau khi được chư hiền đề cử vì "Đức vương", Đức vương trị quân cực nghiêm, không cầm dân chúng một cây kim sợi chỉ, lại giết hết hết thảy Quỷ vực yêu ma, lập miếu thờ, trấn chẳng lành, từ đó bách tính an cư lạc nghiệp.

Lại ba năm, nam độ bắc phạt, đều dân tâm sở hướng, hiến thành người đầu hàng, hai mươi có ba. Những người còn lại, đều thế như chẻ tre.

Văn thành võ công, đều có thể "Đức" xưng chi, nguyên nhân lấy "Đại đức" thay mặt "Đại Càn", vì thiên hạ chính thống.

Thái tổ nhất thống thiên hạ về sau, Bạch Liên Thánh Mẫu nương nương lại ban thưởng "Vận hướng" chi pháp, vô luận Hoàng đế, vẫn là văn võ bá quan, đều có thể mượn nhờ vương triều khí vận tu hành, chứng thành Thần đạo tôn vị, chính là đã chết chi công thần, cũng có thể đến như dưới mặt đất Minh phủ long đình, vì minh hướng quan, cũng có thể được Hoàng đế sắc phong, vì Thành Hoàng, vì sơn thủy thần chỉ, mục một phương Minh Thổ Linh cảnh.

Bởi vậy mới có hôm nay tế tự thiên địa, lên cao phong thiện cử chỉ.

Mà cái này, cũng là tám cái tiểu thiên thế giới, triệt để dung hợp, tấn thăng thành trung thiên thế giới thời cơ.

Lúc này hoàng làm đỉnh núi, chín tầng tế đàn đã xây xong, kim giản, ngọc sách, đã kinh thư viết xong tế văn, ngọc sách tế thiên, cần đầu nhập đốt ao, cùng văn võ bá quan viết tế thiên biểu văn một đợt đốt cháy, kim giản tế địa, sẽ từ đỉnh núi vách núi ném.

Trừ cái đó ra, trâu lợn dê, tam sinh tế tự, hương quả hoa tươi, vậy chuẩn bị không ít.

Chỉ thấy Lưu mãng đứng ở bên vách núi, nhìn xuống nhà mình giang sơn.

Hắn không phải player, chính là xuyên qua khách, nhưng là phát hiện, tựa hồ thế giới này rất nhiều xuyên qua khách, đến từ thế giới đủ loại, bởi vậy hắn cũng không rất ly kỳ.

Bên cạnh chính là bản triều Tam công, nhưng cũng là người trong tu hành, Tam công chưởng dễ, minh tính Thiên Cơ, sớm biết mình chính là thiên mệnh chi tử, bởi vậy bé nhỏ thời điểm liền tới nâng đỡ, đem hết thảy lùm cỏ Long Xà, hoặc là giế.t chết, hoặc là trấn áp, nuốt tận bầy giao về sau, Lưu mãng khí vận biến hóa làm Long tướng, làm thế nào cũng không phải cổ tịch bên trên ngũ trảo Chân Long, Thánh Vương chi tướng.

Chân Long không bị quản chế tại người, Lưu mãng là Hoàng Thiên phi tinh định Mệnh bàn khống chế Chân Long mệnh cách, không tránh thoát phi tinh định Mệnh bàn khống chế, tự nhiên không thay đổi Chân Long.

Mà bây giờ, Hoàng Thiên cùng hòe ấm ngồi cao đám mây, cảm ứng đến Hạo Thiên nguyên khí biển sinh động khuấy động, không kịp chờ đợi muốn nghênh hợp vị này Đại Đức vương triều khai quốc Thái Tổ Hoàng Đế.

Lại là thi triển quyền hành ngăn lại, Hoàng Thiên cũng không muốn cái này Hoàng đế thành tựu bên trong thiên giới chủ, không chỉ có thành tựu nhân đạo vương đình chi chủ, hoàn thành liền Hạo Thiên nguyên khí hải chi chủ, U Minh chi chủ, một người chưởng tam giới, chứng thành "Huyền Dương Thượng Đế" chính quả.

Mặc dù cái này tám cái tiểu thiên thế giới đều là tận thế, nhưng trải qua những năm này kích thích, lại dung hợp lẫn nhau, nhưng cũng sắp thành tựu trung thiên thế giới.

Giới này hạn mức cao nhất khả năng còn chưa tới Thiên thần, đại khái tại tứ phẩm tả hữu, nhưng là đầy đủ thức tỉnh tự ta, phát giác chân tướng rồi.

Hoàng Thiên không muốn hắn thoát ly khống chế, cũng không muốn hắn trường sinh cửu thị, sống ba năm trăm tuổi cũng liền thôi, đổi Thái tử bên trên, chết rồi đi chủ U Minh Long đình, Hạo Thiên nguyên khí biển chủ quyền, lại là đừng suy nghĩ.

Hoàng Thiên đem nhà mình thần hồn móc nối Hạo Thiên nguyên khí biển, nháy mắt thay mặt chưởng Hạo Thiên nguyên khí, thành tựu "Càn thiên" chi thần.

Hoàng Thiên chính là Tiên Thiên thần linh, ở thiên địa đại bổ hữu ích, kia Hạo Thiên nguyên khí biển hiện ý thức, nháy mắt sẽ thu hồi đối Lưu mãng "Thiên ân", ngược lại liếm lên Hoàng Thiên tới.

Hoàng Thiên âm thầm suy nghĩ: Đây coi là không tính địa thiên thái? Ta chính là Địa thần, hôm nay lại chưởng Càn Thiên Quyền chuôi.

Đây là có pháp chế, Lưu mãng nhận "Trung ương Hoàng lão Thần Quân" vi phụ, mà Hoàng Thiên lại thay mặt vốn là "Thương Thiên", Hoàng Thiên là trời, hắn chính là "Thiên tử".

Chỉ là Hoàng Thiên chơi một tay "Lấy kết quả làm nguyên nhân "  thủ đoạn, chính là Lưu mãng trước chính mình thừa nhận bản thân vì "Thiên tử", Hoàng Thiên mới đến đây, chưởng Hạo Thiên, biến thành cái gọi là "Càn Thiên phụ thần".

Lại bởi vì càn thiên vốn Thương Huyền chi sắc mà Hoàng Thiên là Địa thần đắc đạo, nguyên nhân thân có hoàng huân chi sắc, là vì "Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập".

Đương nhiên Thương Thiên đích thật là chết rồi, dù sao tám cái tiểu thiên thế giới đều tiến vào tận thế, nếu không phải Hoàng Thiên nhúng tay, tất cả đều tan vỡ.

Giải thích như vậy đến, tại pháp chế, tại đạo lý, đều giải thích được.

Hoàng Thiên tính toán "Thiên" quyền lực chuôi.

Thiên chi quyền hành bao hàm rất nhiều, Thiên Đạo, thiên lý, thiên tượng, nhật nguyệt tinh thần, vận mệnh phúc họa, ngày sáng đêm tối, bốn mùa luân chuyển, cơ hồ bao hàm hết thảy.

Mà Hoàng Thiên thay mặt chưởng càn thiên, liền thay chưởng hắn khống chế "Vạn tượng".

Thấy Hoàng Thiên trầm mê Hạo Thiên nguyên khí trong biển pháp tắc dệt thành càn thiên chi đạo, hòe ấm đành phải tự mình giám sát tế thiên địa, phong thiện chi đại sự.

Lại có chút lo lắng: "Thần chủ cũng không đến như Đạo hóa, phương thiên địa này là muốn tấn thăng bên trong ngàn, vẫn còn không có hoàn toàn tấn thăng, huống hồ bản nguyên không đủ, Thiên Đạo ám toán không đến."

Mà phía dưới phong thiện chi địa, truyền đến thanh âm, chính là Lưu mãng lời nói.

"Vận hướng chi bảo có ba."

"Một là thiên địa hai đàn, chính là tế đàn, làm tế tự thiên địa, trấn áp Thiên Vận, địa vận sử dụng."

"Hai là truyền quốc ngọc tỷ, cần Long mạch Bảo Ngọc luyện chế, có thể rót vào khí vận của một nước."

"Ba chính là, Thiên Đế hôn một cái sắc thư, như không có Thiên Đế cho phép, Đế đạo không ra."

Lưu mãng yếu ớt nói: "Có thể trẫm trên đầu vì sao cần phải có cái Thiên Đế treo lấy đâu? Chẳng lẽ ta không thể là Thiên Đế? Cần hắn đến thừa nhận?"

Tam công vội vàng khuyên can nói: "Bệ hạ, chớ có nói bừa! Cổ ngữ lại nói, lên cao không thể cao giọng, sợ kinh thiên thượng nhân, bệ hạ bây giờ tế thiên, nhưng cũng là tuyển ở chỗ này Ly Hạo trời gần nhất chỗ, như bởi vì nói phong thiện thất bại, không được Thiên Đế hạ xuống vận hướng sắc chỉ văn thư, liền không thể thành tựu Thánh Mẫu nương nương lời nói trường sinh vận triều, khó tránh khỏi muốn cùng Đại Càn vương triều bình thường, không đến hai trăm năm, liền kết thúc khí vận, như trưởng thành sinh vận triều, liền có thể vì ngàn năm, vạn năm vương triều, quốc phúc vĩnh hưởng, thiên hạ đại trị bách tính an cư lạc nghiệp, không còn chiến loạn phân tranh, bệ hạ vậy chính là Thiên Cổ Nhất Đế, không đúng, là vạn cổ Nhất Đế!"

Lưu mãng U U không nói.

Bạch Liên Thánh Mẫu chính là hòe ấm nương nương, nàng từ khi tại Hoàng Thiên trong miệng đã nghe qua cái danh hiệu này, liền cảm giác vô cùng dễ nghe, lấy ra dùng riêng, cũng không hiểu được cái danh hiệu này tại Chư Thiên Vạn Giới, đều mười phần xú danh chiêu lấy.

Mà Hoàng Thiên sa vào Hạo Thiên nguyên khí biển, lĩnh ngộ thiên chi quyền hành.

Hoàng Thiên địa chi quyền hành, cũng chính là từ "Quẻ khôn" ra pháp.

Thiên chi quyền hành một dạng, vậy từ "Quẻ càn" xuất phát.

Càn khôn thay nhau, chính là "Thái quẻ".

Hoàng Thiên đương thời bói toán nhà mình con đường, như thế nào chứng nhận Thiên thần chính quả, chính là này quẻ.

Bây giờ tiếp xúc Hạo Thiên nguyên khí biển mới sáng tỏ, muốn đem vận mệnh quyền hành, lần nữa thăng hoa, thành "Thiên" quyền lực chuôi.

Theo đạo lý, vận mệnh quyền hành, kỳ thật so "Thiên" cao hơn.

Này trời, nói là "Thiên", tên là "Đạo".

Bởi vậy có "Trời lớn, đất lớn, đạo lớn" câu chuyện.

Lão tử viết: Có vật côn thành, trước thiên địa sinh. 繍 a mâu a độc lập mà không hợi, có thể làm thiên địa mẫu. Ngô không biết hắn tên, chữ viết đạo. Ngô mạnh vì đó tên là lớn. Lớn viết thệ, thệ viết xa, xa viết phản.

Bởi vậy: Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, vương cũng lớn.

Lại nói: Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên.

Bởi vậy có thể được: Đạo chính là "Thiên địa mẫu".

Bởi vậy Hoàng Thiên Đạo quả, muốn chỉnh hợp thiên địa hai quyền hành, lấy chạm đến "Đại đạo".

Mặc dù coi như giải thích được thực vì gượng ép, nhưng đây chính là câu trả lời chính xác.

Hoàng Thiên từ cảm ngộ bên trong ra tới, thiên chi quyền hành bao hàm toàn diện, nếu như lấy vạn tượng xuất phát, vậy liền cần đại lượng thời gian, đại lượng tinh lực.

Nhưng vạn tượng quy nhất, cho nên Hoàng Thiên chỉ cần bắt được này cái "Một", liền có thể lĩnh hội Thiên chi đạo, mà lại dễ dàng hơn nhiều.

Thiên chi đạo, Hoàng Thiên kỳ thật vậy tìm hiểu tới, khi đó tại tiểu thiên thế giới làm "Phục Hi", liền đến một cái "Thiên Hoàng" chính quả, sau này Hoàng Thiên chứng đạo Tiên Thiên Dương thần, cũng có thể lựa chọn này con đường, nhưng Hoàng Thiên không có tuyển, sợ hãi trở thành Phục Hi phân thân.

Mà Phục Hi đi, chính là Thiên chi đạo, Phục Hi diễn bát quái, bát quái chính là Phục Hi trong mắt "Thiên địa vận hành "  đạo lý.

Mà Hoàng Thiên tại tiểu thiên thế giới lưu lại ba quẻ, phục quẻ, hằng quẻ, vô vọng quẻ, ba quẻ mặc dù khiến Hoàng Thiên lĩnh hội chính là vận mệnh, nhưng bản chất vẫn là thiên địa vận hành quy luật, chỉ là vận mệnh, cũng là tuân theo cái này quy luật mà vận hành.

Cũng chính là Hoàng Thiên lĩnh hội vận mệnh bên trong tứ đại yếu tố bên trong "Nhân, thế, lợi, đạo" bên trong thế, là vì thiên địa đại thế, nghịch không thể đỡ, chỉ có thuận theo.

Như xuân cày mà thu hoạch vụ thu, như lựa chọn thu loại xuân thu, đó là thuộc về nghịch thiên chi thế. Đương nhiên, có lều lớn mặt khác nói.

Cho nên, Hoàng Thiên cần lấy mạng vận thăng hoa làm "Thiên", nhưng thật ra là thăng hoa làm "Đạo", cái này trời, không chỉ là trời, là thiên địa nhất thể, không thể đơn độc liệt ra.

Có khái niệm mới có ngày khái niệm, có ngày khái niệm, tự nhiên cũng liền có khái niệm.

Chính là Hoàng Thiên sau đầu thần quang về sau Bàn Cổ, vận ra một búa, cũng là thiên địa sơ phán, Âm Dương đã phân, thanh thăng làm trời, trọc xuống làm địa.

Vì đó thiên địa vì Thái Cực, đại đạo vì "Vô cực", đạo vì "Thiên địa mẫu", nguyên nhân "Vô cực diễn Thái Cực".

Như thế nói đến, Hoàng Thiên muốn lĩnh hội phương hướng, kỳ thật chính là "Vô cực châu " "Vô Cực Đại Đạo".

Cũng chính là cái gọi là "Nguyên Thủy" đại đạo, chứng thành cũng vì "Nguyên Thủy vô cực chính quả", là cực kì tôn quý Tiên Thiên thần linh chính quả.

Hoàng Thiên trong lúc nhất thời tươi sáng, lại mồ hôi lạnh không ngừng, nói thầm: "Chẳng lẽ ta không có thành Phục Hi phân thân, bây giờ nhưng phải biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân rồi sao?"

Nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại: Nếu thật sự lấy Nguyên Thủy địa vị, cũng sớm đã là chí cao, không đến mức còn muốn phân niệm từ ta đây cái khổ bức bộ dáng tu hành.

Bây giờ lại yên lòng: "Có lẽ chính là Nguyên Thủy đạo thống, trước đó Huyền Nguyên Tử Hư Hoàng xem truyền lại từ ngây thơ hoàng người, ngây thơ hoàng người lại là Nguyên Thủy tọa hạ, ta lại tại Huyền Nguyên Tử trong mộng bái nhập Hư Hoàng xem, ngay cả bản thân Tiên Thiên bước chân cũng thành tiền cổ vĩnh hằng bất diệt vũ trụ di dân."

Vừa tối thầm nghĩ: Nếu thật là vị này Thiên Tôn lão gia, ta chính là liếm ngón chân của hắn khâu đều là với cao, chỉ có ôm bắp đùi phần, nơi nào có ghét bỏ lý?

Lại niệm niệm: Huyền Nguyên Tử sư huynh, tựa hồ từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại, không biết bệnh điên đã chữa khỏi chưa có.

Hoàng Thiên kiềm chế suy nghĩ, thần sắc ở giữa, nhiều một chút biến hóa, sau đầu thần quang không còn chỉ là màu vàng, mà là nhiều một chút trong sạch chi quang, tựa như là bình minh thời điểm, chân trời một vệt ngân bạch sắc.

Lại hình như hỗn độn sơ khai, giữa thiên địa đạo thứ nhất quang.

Bất quá đây cũng chỉ là thần vận biến hóa, dù sao Hoàng Thiên đến Quy Xà nhị tướng Tiên Thiên Âm Dương đạo vận, bây giờ xúc động, đẩy ngược vô cực, nhưng cũng có chút thô thiển lý niệm.

Hòe Ấm tiên tử thấy Hoàng Thiên tỉnh lại, vội vàng nói: "Kia đại đức Hoàng đế quả nhiên trong lòng không phục trời lớn, đất lớn, chỉ cho rằng vương lớn nhất, hắn lớn nhất, nếu không phải thần chủ sớm có thấy xa, chỉ sợ lần này liền muốn lật đổ chúng ta."

Hoàng Thiên cười cười: "Nhân lực có lúc tận, hắn tự nhận Vương Đại, khả năng to đến lối đi nhỏ?"

Hòe ấm nở nụ cười: "Tất nhiên là không hơn được rồi."

"Lại nhìn hắn tế tự thiên địa đi!" Hoàng Thiên cổ động Hạo Thiên nguyên khí, dự định sửa chữa thiên điều pháp lệnh, lấy ứng đối sắp tới thế giới thăng cấp.

Thế giới thăng cấp, Hoàng Thiên cũng là lần thứ nhất, trước đó trung thiên thế giới là tu bổ, tiểu thiên thế giới là khai phát, mà có được hoàn chỉnh văn minh thế giới thăng cấp, lại thuộc về trung đoạn, trong đó Tiên Thiên dư khí đã sớm hao hết, cơ hồ đều là hậu thiên chi vật.

Bây giờ tấn thăng, từ lại có thể kích phát ra Tiên Thiên chi khí đến, như là già bảy tám mươi tuổi luyện khí tu sĩ, đột phá đến trúc cơ, nhiều hơn một 120 năm thọ nguyên, sinh mệnh bản nguyên tăng nhiều, bộ dáng lại biến trẻ tuổi, mềm oặt lại có thể cứng rắn rồi.

Mà thế giới vừa thăng cấp, tự nhiên có thật nhiều tu sĩ, được lợi, trong đó chủ trì tế tự cái này Lưu mãng nói không chừng liền sẽ thu hoạch được đại lượng thiên địa bản nguyên.

Hoàng Thiên sớm biên soạn thiên điều, chính là muốn thiết lập một cái không gian, đem phát tiết thiên địa bản nguyên, tả nhập bên trong không gian này, cũng chính là cái gọi là tiên giới.

Tiên khí chính là Tiên Thiên nguyên khí, tiên giới chính là tràn ngập Tiên Thiên nguyên khí thế giới, mặc dù là trung thiên thế giới cấp bậc Tiên Thiên nguyên khí, so đại thiên thế giới rơi xuống một cấp, nhưng là mười phần không tệ rồi.

Hoàng Thiên đem Hoàng Thiên dãy núi vài cọng Tiên Thiên linh căn đều sớm để vào chỗ này không gian, lại khiến Hoàng Nguyệt lẻn vào toà này "Trung ương hoàng làm Thần sơn "  địa mạch, chờ đợi thế giới tấn thăng, liền một lần hành động thành tựu đại địa tổ mạch, từ Đằng Xà, biến thành đất mạch Chân Long, đến một tay khốn Long thăng thiên.

Nguyên bản Tiên Thiên thần linh khí số là cho Lưu mãng, đem tấn thăng Huyền Dương Thượng Đế chính quả, cũng coi như Tiên Thiên thần linh rồi.

Nhưng bây giờ Hoàng Thiên chặn đường, hắn không làm được Huyền Dương Thượng Đế, cái này Tiên Thiên khí số liền chia rồi ra tới, Hoàng Thiên cho hòe ấm, nhưng hòe ấm cảnh giới không đủ, không thể độc chiếm khí số, liền lại có Hoàng tinh Hoàng thần hai cái.

Đến như nguyên bản truyền xuống đạo thống một đám, mặc dù nhà mình đạo thống không thể trở thành chủ lưu tranh bá, nhưng là lưu lại ấn ký, từ cũng sẽ sống thu hoạch được một chút khí vận, chính là Ngô Tị, Lý Trường Canh bọn hắn.

Mà Tiên Thiên pháp bảo khí số, Hoàng Thiên có chút nhất niệm, đem nhà mình vừa mới được Hạnh Hoàng kỳ, còn có sóng biếc đại tiên thủy quang cờ, thậm chí cả Tiên Thiên Tam Tài môn hộ, chiếm khí số, nhìn xem có thể hay không tăng lên mấy đạo bảo cấm.
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện